Vergelijk nu vrijblijvend offertes!

Beveiliging

INBRAAKINSTALLATIES

Steeds meer bedrijven en huishoudens in Nederland krijgen te maken met ongewenst bezoek op elk denkbaar tijdstip van de dag. Bescherming van huis en inboedel d.m.v. elektronische systemen is tegenwoordig geen overbodige luxe, maar is een noodzakelijk kwaad geworden. Een goed beveiligingsbedrijf maakt altijd eerst een risico inventarisatie om zo de juiste producten uit het beveiligingsprogramma te selecteren.

BRANDMELDINSTALLATIES

Naast materiële schade kunnen er bij brand ook levensbedreigende situaties optreden. Een goede preventie kan veel menselijk leed voorkomen.
Elektronische maar ook organisatorische en disciplinaire maatregelen maken deel uit van het actieplan. Goede toegankelijkheid voor de brandweer, aanwezigheid en bereikbaarheid van brandblusapparatuur, veilige opslag van brandgevoelige goederen, heldere adviezen en duidelijke vluchtroutes. Allemaal levensreddende maatregelen. Automatische rooksignalering met rechtstreekse doormelding naar de brandweer beperkt bovendien materiële en immateriële schade.
Elektricienvergelijken werkt nauw samen met branddetectie bedrijven, om de montage en installatie volgens de geldende NEN-EN normen te installeren. Dit betekent dat we niet alleen zorgen voor de montage en installatie, maar in het voortraject bepalen we de projectering en het ontwerp van de installatie.
U kunt ons al in een eerder stadium inschakelen voor het maken van een Programma van Eisen (PvE). Zo heeft u voor het gehele traject van brandbeveiliging met één aanspreekpunt te maken.

CAMERABEVEILIGING

In deze maatschappij is het bijna niet meer weg te denken iets van beveiligingsmaatregelen te treffen in en rondom uw huis, garage, loods enz, denkt u hierbij vooral aan camerabeveiliging en alarmsystemen. Een beveiligingscamera werkt vaak ook nog eens preventief.

Alles wordt naar wens ingesteld, ook zult u na ons vertrek uw live beelden kunnen bekijken via, computer, tv, en smartphone(mits ondersteunt). Camerabeveiliging kan vrijwel overal worden toegepast en een beveiligingscamera kan desgewenst ook verborgen worden opgesteld.