Vergelijk nu vrijblijvend offertes!

Elektrotechniek

ELEKTRICIEN
Het aanleggen en onderhouden van de van de elektrotechnische installatie is wat een elektricien beoefent hij is specialist in alles wat te maken heeft met dit werk.

Een elektricien zorgt voor het aanleggen van de elektriciteit in een woning of bedrijfspand. Het is verstandig om dit niet zelf te doen. Stroom kan immers dodelijk zijn. Het verkeerd aansluiten van de elektriciteit kan ook zorgen voor kortsluitingen. Dure elektronische apparatuur kan kapot gaan. Uiteindelijk kan het zelf doen van de elektriciteit dus een dure klus worden. Laat het dus over aan een elektricien!

Hoe vind U een goede elektricien?

Uiteraard via Elektricienvergelijken.nl. 

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIES

Voor een goed begrip van noodverlichting is het zinvol nader toe te lichten wat noodverlichting eigenlijk is.

Noodverlichting
Eenvoudig gezegd vallen onder de term noodverlichting volgens de NEN-EN 1838 vluchtrouteverlichting, 
anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. Op deze pagina lichten wij deze begrippen kort toe.

Vluchtrouteverlichting
De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen.

Anti-paniekverlichting
Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.
Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een gevaarlijk proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.